Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.), το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που απασχολεί, βοηθάει και στηρίζει τεχνικά όλες τις συνεργαζόμενες εκτροφές για την τήρηση των στοιχείων γενεαλογίας, προφέροντας κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με:
1.  Την απογραφή
      • Των θηλυκών ζώων (προβατίνων), πριν την περίοδο τοκετών και κατά την γαλακτομέτρηση.
      • Των αρσενικών ζώων (κριών), πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου.
2.  Την εκτίμηση της σωματικής διάπλασης
      •  Των θηλυκών ζώων (προβατίνων), πριν τον τοκετό.
      • Των αρσενικών ζώων (κριών), πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου.
3. Τον έλεγχο γονιμότητας κατά την περίοδο των οχειών
4.  Την οργάνωση και καταγραφή των οχειών, κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
5.  Την καταγραφή και τις δηλώσεις τοκετών.
6.  Την απογραφή αμνών και τη σήμανση, κατά την περίοδο των τοκετών.
7.  Τη γενετική αξιολόγηση και την επιλογή των κατάλληλων για αντικατάσταση αρσενικών και θηλυκών ζώων. Η εκτίμηση των γενετικών αξίων γίνεται πριν την αναπαραγωγική περίοδο.
Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να έρθει σε επικοινωνία την Ένωση.