Προϊόν του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας είναι πρόβατα των φυλών Κατσικάς Ιωαννίνων και Καλαρρύτικης, αρσενικά και θηλυκά, ηλικίας δύο (2) μηνών έως ενός έτους υψηλής γενετικής αξίας.

Επίσης, προϊόν του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας είναι κριοί – βελτιωτές υψηλής γενετικής αξίας, ηλικίας δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών οι οποίοι συμμετείχαν στο σχήμα ελεγχόμενων και σχεδιασμένων οχειών της Ένωσης και οι οποίοι αντικαθίσταται στο εν λόγο σχήμα νεαρότερους κριούς.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα προς πώληση ζώα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία την Ένωση.