Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) που ιδρύθηκε πρόσφατα πραγματοποίησε τον Αύγουστο  του 2008 την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Η Ε.Μ.Κ.Η. είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέλη κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αξιοποιώντας τους βοσκότοπους της ορεινής ζώνης της Ηπείρου για ορισμένη τουλάχιστον περίοδο του έτους. Οι ποιμενικές εκτροφές βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες η κτηνοτροφία είναι πολύ συχνά η μοναδική γεωργική δραστηριότητα και επομένως συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία των περιοχών. Ταυτόχρονα το γεωργικό εισόδημα του κλάδου συγκαταλέγεται στο χαμηλότερο του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, η οικονομική στήριξη του κλάδου υστερεί και το υψηλό κόστος παραγωγής οδηγεί τα προϊόντα της σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση τα εισαγόμενα.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ε.Μ.Κ.Η. προέκυψε κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος INTERREG IIIC για την ποιμενική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιήθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, τη συνεργασία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ποιμενικών κτηνοτρόφων της Ηπείρου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης οργανώσεις και κτηνοτρόφοι την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάληψη δράσεων που στοχεύουν:

1.   Στη διατήρηση της κτηνοτροφίας της ορεινής ζώνης και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των μελών της.

2.   Στη διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοχθόνων φυλών, την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

3.   Στη συνεργασία τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

4.   Στην εφαρμογή κατάλληλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων στην ποιμενική κτηνοτροφία για τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

Η ποιμενική κτηνοτροφία ενώ είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα στις περιοχές της Μεσογείου μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Τα προϊόντα της ποιμενικής κτηνοτροφίας (γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας) χαρακτηρίζονται υψηλή ποιότητα ως προς τα γευστικά τους χαρακτηριστικά και ως προς τη συμβολή τους στην προστασία της υγείας των καταναλωτών. Τα προϊόντα της ποιμενικής κτηνοτροφίας διαφοροποιούνται τα προϊόντα μαζικής παραγωγής και η πιστοποίηση και προώθηση τους στην αγορά ως ιδιαίτερων και τοπικών προϊόντων συμβάλλει στο να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί των καταναλωτών την ορεινή ζώνη, την οικονομία, τον πολιτισμό και την παράδοση της.

Η ποιμενική κτηνοτροφία έχει επιπλέον ένα ιδιαίτερο και σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο καθώς διασφαλίζει τη φυσική διατήρηση των λιγότερο γόνιμων εκτάσεων, την προστασία των τοπίων και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, την ποιότητα των υδάτων και την καταπολέμηση της διάβρωσης που προκύπτει ως συνέπεια τις πλημμύρες, τις χιονοστιβάδες και τις πυρκαγιές. Οι φυσικοί βοσκότοποι έχουν διατηρηθεί για αιώνες χάρη στην εκτροφή των προβάτων και αιγών, των οποίων ο τρόπος βόσκησης έχει βοηθήσει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και στην απομάκρυνση της ξηράς φυτικής ύλης αποτέλεσμα την προστασία των μεσογειακών εκτάσεων τις πυρκαγιές.

Όπως τονίζει και ο Γιάννης Δεκόλης, Πρόεδρος της ΕΜΚΗ «οι κτηνοτρόφοι δεν είναι μόνο παραγωγοί βασικών ειδών διατροφής, αλλά επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της παράδοσης και της ιδιαιτερότητας των ορεινών περιοχών».

Η Ένωση αριθμεί ήδη διακόσια ογδόντα (280) μέλη – παραγωγούς, διάφορα σημεία της Ηπείρου, τους οποίους οι έντεκα (11) εκτρέφουν ζώα σπάνιων φυλών (φυλές Κατσικά Ιωαννίνων, Καλαρρύτικη και Σαρακατσάνικη). Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) εφαρμόζει το πρόγραμμα της Διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Άξονα 2, Μέτρου 214 του Υπομέτρου 3, της Δράσης 3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» απο τον Ιανουάριο του 2009.

Η Ε.Μ.Κ.Η. καλεί όλους τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ηπείρου που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ένωσης και να πληροφορηθούν για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία, να επικοινωνήσουν την κα Σιόντη Άρτεμις – Ελεγκτή Αποδόσεων και Γενεαλογίας στα τηλέφωνα: 2651038658  – 6972802712.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές αγροτικών

Κτηνοτρόφοι που αξιοποιούν τους βοσκοτόπους της ορεινής ζώνης της Ηπείρου για ορισμένη τουλάχιστον περίοδο του έτους.