·ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  http://www.minagric.gr/index.php/el/

·Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.(Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)  : https://opekepe.gr/el/

·ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. :  https://www.neapaseges.gr/

·ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  https://www.geotee.gr/

·Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων:   http://www.metakinoumena.gr/el/

·ΑγροΤύπος α.ε.  http://www.agrotypos.gr/

·Αγροτικά Νέα: http://www.agronews.gr/

·Νέα την Ήπειρο http://epirusgate.blogspot.com/

·Νέα Ειδήσεις http://www.agon.gr/

·Ειδήσεις τα Ιωάννινα http://www.proinoslogos.gr/