Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) υλοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης σύμφωνα το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας ERASMUS+ (ΚΩΔ: 2017-1-EL01-KA102-035559), τίτλο «Μετακινούμενη κτηνοτροφία, ένα πανάρχαιο σύστημα εκτροφής ζώων στον 21ο αιώνα».

Φορέας υποδοχής ήταν το ATELIER Laines d’ Europe. (http://atelierlainesdeurope.eu/)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 17/09/2018 έως 28/09/2018  στη Νότια Γαλλία και στόχος του ήταν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τους σύγχρονους τρόπους ποιμενικής εκτροφής των αγροτικών ζώων σε μια μεσογειακή περιοχή παρόμοιες εδαφοκλιματικές συνθήκες την Ελλάδα. Απώτερος σκοπός ήταν η κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων των δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων των συμμετεχόντων, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση-κατάρτιση πραγματοποιήθηκε πολυμεσικές παρουσιάσεις ειδικούς επιστήμονες σε περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στις φάρμες, βιώνοντας οι Έλληνες κτηνοτρόφοι στην πράξη τις εφαρμοζόμενες τους Γάλλους συναδέλφους τους τεχνικές εκτροφής και διατροφής ζώων, μεταποίησης και προώθησης των προϊόντων τους, καθώς και επισκέψεις σε συνεταιριστικές οργανώσεις, όπου διαπίστωσαν τον τρόπο λειτουργίας νέων μοντέλων συλλογικότητας. (https://www.facebook.com/groups/2202093956739607/)