Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου έχει συμμετάσχει: 

Σε συνεργασία το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, τον μήνα Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015 πραγματοποιήθηκε γονοτυπικός έλεγχος για την τρομώδη νόσο στα αρσενικά πρόβατα των φυλών Κατσικά και Καλαρρύτικη της περιοχής.

Συμμετοχή ομιλία του Προέδρου της ΕΜΚΗ στις 05/10/2014 σε συζήτηση σε Στρογγυλό Τραπέζι θέμα: «Η Καινοτομία στην Κτηνοτροφία» που διοργάνωσε η εταιρεία CENTRAL S.C.A. στα πλαίσια της Έκθεσης «ExpoAgrotic – ExpoFarm».

Τριήμερη ξενάγηση της υπεύθυνης του Wools of Europe, κα. Marie-Thérèse Chaupin, σε αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, υφαντήρια και νεροτριβές της περιοχής, στα πλαίσια κοινής προσπάθειας για αναβάθμιση και αξιοποίηση του μαλλιού των προβάτων και των αιγών της Ηπείρου.

Συμμετοχή ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση της Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2014 στα Ιωάννινα στο κέντρο Λιθαρίτσια θέμα «Προβλήματα και Προοπτικές της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο».

Συμμετοχή εκπροσώπηση του προβάτου φυλής Κατσικά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2014 στο χωριό Espedaillac της νοτιοδυτικής Γαλλίας και αφορούσε τα «Μαυρομάτικα πρόβατα όλου το κόσμου».

Διοργάνωση επιστημονική-ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 23/05/2014, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων, θέμα «Γενετική Διαχείριση μικρών πληθυσμών προβάτων και τρομώδης νόσος», στα πλαίσια της Δράσης 3.4 «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για την προώθηση και διάδοση των προβάτων Φυλής Κατσικά, Καλαρρύτικο και Σαρακατσάνικο την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου» Μέτρο 214 του Άξονα 2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Συμμετοχή σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14/04/2014 στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Du Lac, θέμα «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ: Προοπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα της Ηπείρου».

Σε συνεργασία το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014, πραγματοποιήθηκε γονοτυπικός έλεγχος για τρομώδη νόσο στα αρσενικά πρόβατα των φυλών Κατσικά, Καλαρρύτικη και Σαρακατσάνικη της περιοχής.

Συμμετοχή στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2013 στα Ιωάννινα στην Αίθουσα  Περιφέρειας Ηπείρου, το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με:«Ενημέρωση – τήρηση μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης»  και «Ανωτέρα βία και έκτακτες περιστάσεις – φυσικά περιστατικά».

Έκδοση ενημερωτικού υλικού-φυλλαδίου σε συνεργασία το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων τίτλο «Οι Απειλούμενες Εγκατάλειψη Αυτόχθονες Φυλές Προβάτων της Ηπείρου» στα πλαίσια της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», Μέτρο 214 του Άξονα 2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Διοργάνωση επιστημονική-ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 16/07/2013, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων, θέμα «Γενετική βελτίωση προβάτων μέσω τεχνητής επιλογής-Επιλογή και διαχείριση των ζώων αντικατάστασης σε προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις σπανίων φυλών», στα πλαίσια της Δράσης 3.4 «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για την προώθηση και διάδοση των προβάτων Φυλής Κατσικά, Καλαρρύτικο και Σαρακατσάνικο την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου» Μέτρο 214 του Άξονα 2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Συμμετοχή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΔ Ηπείρου στη 1/7/2013 παρουσία της αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και του Προϊσταμένου Τμήματος Τηλεπισκόπισης & Γεωπληροφοριακών Συστημάτων σχετικά τις εκτάσεις των βοσκοτόπων.

Στο πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θέμα «ΘΑΛΗΣ- Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης  – Η δυναμική του συστήματος μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα» και επιχειρεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση του συστήματος της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που προσδιορίζουν τον πολυλειτουργικό του χαρακτήρα.

Συμμετοχή ως συνδιοργανωτής σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου στις 05/04/2013 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας θέμα “Ημέρα Ζωικής Παραγωγής στην Άρτα”.

Διοργάνωση ημερίδας στις 26/02/2013 στην αίθουσα του Δημαρχείου Περάματος, θέμα “Γενετική βελτίωση προβάτων Σπανίων Φυλών και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων τους”.

Στη ZOOTECHNIA 2013 ομιλία του προέδρου της ΕΜΚΗ κ. Ιωάννη Δεκόλη στην ημερίδα θέμα «Στρατηγική για την έξοδο την κρίση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας»

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γάλακτος Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος ARIMNet.

Στη συνάντηση των κτηνοτρόφων όλη την Ήπειρο που έγινε στο ΜΠΙΖΑΝΙ στις 29/10/2009 για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας.

Στην ενημέρωση  για το πρόγραμμα AMNOS που έγινε το  Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων στις 03/11/09.

Στην ενημέρωση  για τα Προγράμματα Στήριξης των Κτηνοτρόφων που έγινε τη Νομαρχία Ιωαννίνων. 

Σε όλες τις ενέργειες που έγιναν για την πώληση της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.

Στην ημερίδα για την τρομώδη νόσο –  SCRAPIE που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Στην ημερίδα για τις ασθένειες των πτηνών – χοίρων – βοοειδών που έγινε στην Άρτα.

Στο Ναύπλιο, στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (ΕΖΕ).

Διοργάνωση της 1ης τριήμερης συνάντησης γνωριμίας τις 7 έως τις 9 Αυγούστου του έτους 2009 στο Δολό της Πωγωνιανής. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Ε.Μ.Κ.Η., είχαν ως θέμα: «οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και η συμβολή τους στην αειφορική ανάπτυξη και το περιβάλλον». Ήταν ενταγμένες στην προσπάθεια που κατέβαλλε το Δ.Σ. της Ένωσης, να διαμορφώσει το πρόγραμμα δράσης του και να κάνει γνωστή σε κάθε κατεύθυνση, την απόφαση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων να παρέμβουν αποφασιστικά για την επιβίωση του κλάδου και την προοπτική του.

Στην ημερίδα που έγινε για τα πρόβατα Φριζάρτα τον Συνεταιρισμό Προβατοτρόφων Άρτας.

 Στην πανευρωπαϊκή συνάντηση κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας αφορμή την θέσπιση της νέας νομοθεσίας για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων και τη συμμετοχή Ενώσεων κτηνοτρόφων τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σκωτία, την Αγγλία, την Αυστρία και την Ιταλία.

Σε όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν το  Μετσόβειο Πολυτεχνείο για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος στο Μέτσοβο.

Στην Πανευρωπαϊκή Έκθεση μαλλιού που γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας τους Ευρωπαίους συλλόγους και φορείς, στέλνοντας μαλλί τα πρόβατα της Καραμάνικης και Καλαρρύτικης φυλής.  Ύστερα την πρόταση που μας έγινε και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Ένωσή μας θα συμμετέχει τα εκθέματά μας, σε όλα τα μέρη της Ευρώπης που θα φιλοξενούν την Έκθεση αυτή, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Στη Χαλκίδα, στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (ΕΖΕ) τον Οκτώβριο 2011, στο οποίο ο γεωπόνος της Ε.Μ.Κ.Η. Κουτσοτόλης Ηλίας παρουσίασε εργασία τίτλο «Πρόγραμμα in situ διατήρησης των προβάτων φυλής Κατσικά».

Στην ημερίδα τίτλο «Ποιμενική κτηνοτροφία στην Ευρώπη: συνάντηση τον εκσυγχρονισμό!», έπειτα πρόσκληση της Γαλλικής Ένωσης για την Ποιμενική Κτηνοτροφία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης (Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas) στις 1 Μαρτίου 2012. Η Ε.Μ.Κ.Η. συμμετείχε στην ομάδα της Μεσογειακής Ζώνης, και την  εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος της Ένωσης, Ιωάννης Δεκόλης (κτηνοτρόφος), ο γεωτεχνικός της Ένωσης Ηλίας Κουτσοτόλης (γεωπόνος – ζωοτέχνης), ενώ στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και η Δρ Χριστίνα Λίγδα (ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), η οποία ήταν επιστημονικός συντονιστής του ερευνητικού έργου.