Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.), το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που απασχολεί, στηρίζει τεχνικά όλες τις συνεργαζόμενες εκτροφές για τον έλεγχο αποδόσεων του ζωικού κεφαλαίου, προφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια:

1. Στον έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής ανά μήνα, τη συμπλήρωση των καταστάσεων γαλακτοπαραγωγής, την καταχώρηση των στοιχείων και τη μεταφορά στον παραγωγό των πληροφοριών του ελέγχου.

2. Στον έλεγχο της παραγωγική διάρκειας μετά τη συγκέντρωση όλων των παραπάνω στοιχείων.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να έρθει σε επικοινωνία την Ένωση.