ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ.
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προκηρύσσει την κάτωθι θέση:
1. Ένας (1) Τεχνικός Σύμβουλος εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων. Απαιτείται Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Τα προσόντα και τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης καθορίζονται σύμφωνα την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης-Διάδοσης Σπανίων Φυλών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Κατάθεση βιογραφικών στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η., Χαριλάου Τρικούπη 38, 3ος όροφος. Τηλ. 2651311476. Ώρες 9:00-14:00 π.μ. ή αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  metakinoymenoi@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 18-12-2017 και ώρα 14:00 π.μ.

Ανακοίνωση 4/12/2017