Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου αποφασίζει την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Γεωπονικού για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-foodsectors” και ακρωνύμιο MeDInno σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση 30/7/2019