Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-foodsectors” και ακρωνύμιο MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση εδω

Ανακοίνωση 18/4/2019