Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 43.638,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 35.191,94 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 8.446,06 Ευρώ) αντικείμενο την Προμήθεια κελύφους τύπου κοντέινερ στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno – “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι  ενταγμένο στο Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». (CPV: 44211100-3).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Πίνακας Συμμόρφωσης

Αναφορές Διεθνών Προτύπων

Ανακοίνωση 11/2/2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *