Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 74.240,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 59.870,97 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 14.369,03 Ευρώ) αντικείμενο την Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno – “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8) προϋπολογισμού 43.338,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 34.950,00 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 8.388,00 Ευρώ),

Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3) προϋπολογισμού 30.902,00 ευρώ ΦΠΑ (Ευρώ 24.920,97 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 5.981,03 Ευρώ)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω:

1.       Προκήρυξη

2.       Διακήρυξη

3.       Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

4.       Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης

5.       Αναφορές Διεθνών Προτύπων

Ανακοίνωση 1/9/2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *