ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου καλεί τα μέλη της καθώς και τους Γεωπόνους-ζωοτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στα πλαίσια του ERASMUS+ στη Γαλλία, να καταθέσουν αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η. ή FAX στο 2651311476.
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης (πεδίο F. Προφίλ συμμετεχόντων).

Ανακοίνωση 1/2/2018